Znaleziono 6 artykułów

Dariusz Pakalski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Religion und Philosophie in neuerer deutschsprachiger Literatur und Kunst. Erkundungen auf Haupt - und Nebenwegen Agnieszka K. Haas Dariusz Pakalski s. 7-18
Metafizyka Artura Schopenhauera i "Czarodziejska góra" Tomasza Manna = Arthur Schopenhauer's Metaphysics and Thomas Mann's "The Magic Mountain" Dariusz Pakalski s. 113-133
Problem celowości piękna w estetyce Kanta Dariusz Pakalski s. 123-140
Pytanie o ontologiczny status Kantowskich idei regulatywnych = The Question of the Ontological Status of Kant's Regulative Ideas Dariusz Pakalski s. 221-237
Eduard von Hartmann i uzasadnienie realizmu transcendentalnego w świetle teorii poznania Kanta = Eduard von Hartmann and the Justification of the Transcendental Realism in the Light of the Epistemology of Kant Dariusz Pakalski s. 233-243
Garve versus Kant Dariusz Pakalski Radosław Kuliniak (aut. dzieła rec.) s. 399-404