Znaleziono 10 artykułów

Przemysław Palka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego Przemysław Palka s. 29-44
Przestępstwo płatnej protekcji - historia kryminalizacji Przemysław Palka s. 101-118
Zachowania korupcyjne w świetle prawa karnego islamu : przyczynek do dyskusji Przemysław Palka s. 119-128
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 czerwca 2010 r., SK 52 Przemysław Palka s. 193-202
Z dziejów przestępstw urzędniczych, czuli o bohaterkach "Szkiców węglem" Henryka Sienkiewicza Przemysław Palka Marzena Przetak s. 203-221
"Sprzedajne nadużycie funkcji publicznej : studium z prawa karnego", Przemysław Palka, Olsztyn 2011 : [recenzja] Robert Patryk Dziembowski Przemysław Palka (aut. dzieła rec.) s. 217-219
Glosa do wyroku SA w Łodzi z 23 listopada 2000 r. Przemysław Palka s. 222-227
Sprzedajne nadużycie władzy kościelnej w prawodawstwie kanonicznym Przemysław Palka s. 223-232
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Komentarz do kodeksu karnego", Andrzej Marek, Warszawa 2004 : [recenzja] Przemysław Palka Stanisław Pikulski Andrzej Marek (aut. dzieła rec.) s. 236-238
"Dodatkowe zatrudnienie", Bogusław Cudowski, [b. m.] 2007 : [recenzja] Przemysław Palka Bogusław Cudowski (aut. dzieła rec.) s. 541-545
    Zacytuj
  • Udostępnij