Znaleziono 3 artykuły

Hanna Paluszkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Warunkowe umorzenie postępowania karnego w toku rozprawy głównej : uwagi "de lege ferenda" Hanna Paluszkiewicz s. 31-37
Warunkowe umorzenie postępowania w projekcie k.p.k. Hanna Paluszkiewicz s. 53-62
Wyrokowanie poza rozprawą w świetle zasady kontradyktoryjności procesu karnego Hanna Paluszkiewicz s. 74-83