Znaleziono 2 artykuły

Magdalena Paluszkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podporządkowanie telepracownika w stosunku pracy Sylwia Duchna Magdalena Paluszkiewicz s. 153-170
Porozumienia, umowy oraz zlecenie usług lub instrumentów rynku pracy na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy : kilka uwag "De lege ferenda" Magdalena Paluszkiewicz s. 237-255