Znaleziono 7 artykułów

Wacław Panasiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teptiuków, st. 7, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, AZP 86-94/120 Józef Niedźwiedź Wacław Panasiewicz s. 60
Badania archeologiczne na stan. 7 w Teptiukowie, gm. Hrubieszów Józef Niedźwiedź Wacław Panasiewicz s. 147-150
Grób kultury amfor kulistych ze Ślipcza, stan. 17 Wacław Panasiewicz s. 193-194
Trzy ostrogi z Gródka, pow. Hrubieszów Wacław Panasiewicz s. 209-211
Półksiężycowate sierpy krzemienne z okolic Hrubieszowa Barbara Bargieł Jerzy Libera Wacław Panasiewicz s. 240-250
Depozyt ozdób brązowych ze stan. 1C w Gródku, pow. hrubieszowski Wacław Panasiewicz Halina Taras s. 265-272
Cmentarzysko kultury pomorskiej na stan. 31 w Gródku nad Bugiem, woj. zamojskie Wacław Panasiewicz s. 281-297