Znaleziono 9 artykułów

Bronisław Panek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prowincjonałowie karmelitów na ziemiach polskich (1397-1997) Bronisław Panek s. 43-83
Pochodzenie i duchowość karmelitów Bronisław Panek s. 131-149
Z działalności charytatywnej Kościoła na terenie m. Krakowa w latach 1918-1939 Bronisław Panek s. 189-204
"Duszpasterstwo polskie w Duszpasterstwie Objazdowym Dekanatu Paryskiego 1929-1933", Bronisław Panek, Warszawa 1997 : [recenzja] Stanisław Otok Bronisław Panek (aut. dzieła rec.) s. 211-212
"Materiały do dziejów Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Z. 4, Księża polscy w duszpasterstwie północnej Francji 1922-1929. Z. 5, Księża polscy w duszpasterstiwe Okręgu Paryskiego 1929-1933", Bronisław Panek, Paris 1994-1995 : [recenzja] Jerzy Skowronek Bronisław Panek (aut. dzieła rec.) s. 217-218
Księża polscy pracujący na placówkach duszpasterskich we Francji od 1922 r. Bronisław Panek s. 219-226
Synod Rzymski Bronisław Panek s. 231-268
"Księża polscy w duszpasterstwie na terenie Francji południowej 1940-1945. Cz. 1-2", Bronisław Panek, Paris 1995 : [recenzja] Józef Mandziuk Bronisław Panek (aut. dzieła rec.) s. 234-235
"Źródła i materiały do dziejów Polskiej Misjii Katolickiej we Francji", Bronisław Panek : [recenzja] Jerzy Kozłowski Bronisław Panek (aut. dzieła rec.) s. 247-249