Znaleziono 18 artykułów

Gabriela Paprotna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współpraca między partnerskimi miastami Chorzów – Tarnopol w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolne Gabriela Paprotna Gabriela Szymczyk s. 5-11
Wychowanie przedszkolne w kontekście historycznym Gabriela Paprotna s. 11-19
Wartości w wychowaniu przedszkolnym Gabriela Paprotna s. 15-20
Z badań nad identyfikacją społeczno-zawodową nauczycieli wychowania przedszkolnego Gabriela Paprotna s. 64-71
Pojęcia ekologiczne w świadomości dzieci sześcioletnich : wybrane zagadnienia Gabriela Paprotna s. 67-73
Stabilizacja społeczno-zawodowa jako przejaw rozwoju zawodowego nauczyciela : w świetle badań nauczycieli przedszkoli Gabriela Paprotna s. 81-86
O wartościach cenionych przez nauczycieli przedszkoli Gabriela Paprotna s. 85-90
Problemy współpracy przedszkola z rodziną w świetle przemian edukacyjnych Gabriela Paprotna s. 97-104
Realizacja założeń reformy edukacji na szczeblu wychowania przedszkolnego : w ocenie nauczycieli Gabriela Paprotna s. 109-117
Funkcje praktyk pedagogicznych w kształceniu nauczycieli przedszkoli Gabriela Paprotna s. 115-123
Nauczyciele przedszkoli wobec zasady zaspokajania potrzeb dzieci Gabriela Paprotna s. 134-142
"Kompetencje zawodowe nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej : z teorii i praktyki", Gabriela Paprotna, Mysłowice 2006 : [recenzja] Lidia Pośpiech Gabriela Paprotna (aut. dzieła rec.) s. 159-161
"Kształtowanie profesjonalnej gotowości pedagogów", Krystyna Duraj-Nowakowa, Kraków 2011 : [recenzja] Gabriela Paprotna Krystyna Duraj-Nowakowa (aut. dzieła rec.) s. 207-209
Wybrane czynniki optymalizacji procesu wychowania w przedszkolu Gabriela Paprotna s. 228-234
Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. Kierunki zmian w pedagogice opiekuńczej i pracy socjalnej : diagnozy - analizy - interpretacje : Rzeszów, 26-27 października 2009 Gabriela Paprotna s. 229-230
"Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola", Jadwiga Lubowiecka, Warszawa 2000 : [recenzja] Gabriela Paprotna s. 248-249
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Nauczyciel między przeszłością a współczesnością" Gabriela Paprotna Ewa Szadzińska s. 257-262
Sprawozdanie z konferencji "Przyjazna edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim" Gabriela Paprotna s. 270-273