Znaleziono 33 artykuły

Marek Parchem

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Interpretacja Rdz 1-11 w literaturze Drugiej Świątyni na przykładzie "Księgi Jubileuszów" i "Ksiegi starożytności biblijnych" Pseudo-Filona Marek Parchem s. 23-45
Postać Daniela w apokryficznym utworze "Żywoty proroków" (Vitae Prophetarum, 4) Marek Parchem s. 45-75
Znaczenie i funkcje świątyni w księdze Aggeusza Marek Parchem s. 53-74
"Peszer do Księgi Nahuma" (4Q169) z Qumran : aluzje do wydarzeń historycznych z I w. przed Chr. Marek Parchem s. 63-100
Unbringing in the Book of Daniel. The Ideal of a Young Yewish Man according to Daniel 1:3-7 Marek Parchem s. 65-82
Nauka o istotach niebiańskich w Księdze Daniela : kontynuacja wcześniejszych tradycji bilijnych oraz nowy wkład do angelologii Starego Testamentu Marek Parchem s. 65-86
Wierność Bogu w diasporze i wśród prześladowań według Księgi Daniela Marek Parchem s. 67-97
Nauka o władzy w Księdze Daniela Marek Parchem s. 71-90
Testament Mojżesza : wprowadzenie oraz przekład z objaśnieniami Marek Parchem s. 79-103
Księga Kapłańska w Qumran Marek Parchem s. 85-114
Wybrane motywy wspólne dla Księgi Apokalipsy i literatury qumrańskiej Marek Parchem s. 85-124
Zmartwychwstanie, odpłata po śmierci i życie wieczne w literaturze międzytestamentalnej Marek Parchem s. 99-142
Księga Ezechiela w Qumran Marek Parchem s. 103-138
"1 Enoch 1 : a Commentary on the Book of 1 Enoch, Chapters 1-36, 81-108", George W.E. Nickelsburg, Minneapolis 2001 : [recenzja] Marek Parchem George W.E. Nickelsburg (aut. dzieła rec.) s. 179-182
"The Book of Daniel : Composition and Reception", John J. Collins, Peter W. Flint (eds.), Leiden 2001 : [recenzja] Peter W. Flint Marek Parchem John J.q Collins (aut. dzieła rec.) s. 182-191
"Biblical Interpretation at Qumran", red. Matthias Heinze, Grand Rapids 2005 : [recenzja] Marek Parchem Matthias Heinze (aut. dzieła rec.) s. 183-188
"Ścieżka biblijnego konsensusu : ku integralnej teologii biblijnej", Cezary Korzec, Wrocław 2013 : [recenzja] Marek Parchem Cezary Korzec (aut. dzieła rec.) s. 187-190
"The Bible and the Dead Sea Scrolls : the Princeton Symposium on the Dead Sea Scrolls", t. I-III, red. James H. Charlesworth, Waco 2006 : [recenzja] Marek Parchem James H. Charlesworth (aut. dzieła rec.) s. 188-199
"Babilońskie deportacje mieszkańców Jerozolimy i Judy oraz inne studia", Waldemar Chrostowski, Warszawa 2009 : [recenzja] Marek Parchem Waldemar Chrostowski (aut. dzieła rec.) s. 197-206
"From Cyrus to Alexander: a history of the Persian Empire", Pierre Briant, Winona Lake 2002 : [recenzja] Marek Parchem Pierre Briant (aut. dzieła rec.) s. 201-205
"Early Judaism: the Exile to the time of Jesus", Frederick James Murphy, Peabody 2002 : [recenzja] Marek Parchem Frederick James Murphy (aut. dzieła rec.) s. 206-210
"Theologisches Wörterbuch zu den Qumrantexten", t. I: "חתם - אב", red. Heinz-Josef Fabry, Ulrich Dahmen i in., Stuttgart 2011 : [recenzja] Marek Parchem Ulrich Dahmen (aut. dzieła rec.) Heinz-Josef Fabry (aut. dzieła rec.) s. 207-209
"Jewish Apocalypticism in Late First Century Israel : Reading Second Baruch in Context", Matthias Henze, Tübingen 2011 : [recenzja] Marek Parchem Matthias Henze (aut. dzieła rec.) s. 209-212
"Pojęcie Królestwa Bożego w Księdze Daniela oraz jego recepcja w pismach qumrańskich i w apokaliptyce żydowskiej", Marek Parchem, Warszawa 2002 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Marek Parchem (aut. dzieła rec.) s. 211-219
"Flame of Yahweh : Sexuality in the Old Testament", Richard M. Davidson, Peabody, MA 2008 : [recenzja] Marek Parchem Richard M. Davidson (aut. dzieła rec.) s. 220-230
"Ostateczne zwycięstwo Boga w walce między dobrem a złem w świetle pism z Qumran", Marek Parchem, Warszawa 2008 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Marek Parchem (aut. dzieła rec.) s. 227-235
"Wprowadzenie do wczesnego judaizmu", James C. VanderKam, Warszawa 2006 : [recenzja] Marek Parchem James C. VanderKam (aut. dzieła rec.) s. 229-235
"1 Enoch 91-108 : Commentaries on Early Jewish Literature", Loren T. Stuckenberg, Berlin-New York 2007 : [recenzja] Marek Parchem Loren T. Stuckenbruck (aut. dzieła rec.) s. 230-233
"Four powers in heaven. The interpretation of Daniel 7 in the Testament of Abraham", Phillip B. Munoa III, Sheffield 1998 : [recenzja] Marek Parchem Phillip B. Munoa (aut. dzieła rec.) s. 234-237
"Pisma apokaliptyczne i testamenty : Apokryfy Starego Testamentu", Marek Parchem (red.), Kraków-Mogilany 2010 : [recenzja] Magdalena Hermanowicz Marek Parchem (aut. dzieła rec.) s. 235-237
"The madness of King Nebuchadnezzar. The ancient near Eastern origins and early history of interpretation of Daniel 4", Matthias Henze, Leiden 1999 : [recenzja] Marek Parchem Matthias Henze (aut. dzieła rec.) s. 237-240
"Temple restoration in early Achaemenid Judah", Peter Ross Bedford, Leiden 2001 : [recenzja] Marek Parchem Peter Ross Bedford (aut. dzieła rec.) s. 240-244
"Ostateczne zwycięstwo Boga w walce między dobrem i złem w świetle pism z Qumran", Marek Parchem, Warszawa 2008 : [recenzja] Mirosław S. Wróbel Marek Parchem (aut. dzieła rec.) s. 375-378