Znaleziono 7 artykułów

Katarzyna Parzych-Blakiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sperancyjny aspekt teologii dialogu w encyklice "Spe salvi" Benedykta XVI Katarzyna Parzych-Blakiewicz s. 55-65
Teologiczny obraz Boga Ojca u podstaw chrześcijańskiego wychowania do rodzicielstwa Katarzyna Parzych-Blakiewicz s. 115-127
Elementy filozofii dialogu w antropologii paschalnej ks. Wacława Hryniewicza Katarzyna Parzych-Blakiewicz s. 121-132
„Osoba konsekrowana a dialog międzyreligijny”, Natanaela Ewa Szczurko, Olsztyn 2012 : [recenzja] Katarzyna Parzych-Blakiewicz Natanaela Ewa Szczurko s. 232-234
Sprawozdanie z IX Dni Interdyscyplinarnych Wydziału Teologii UWM pt. "Na progu życia. Teologia ewolucji wobec wiary chrześcijan" Katarzyna Parzych-Blakiewicz s. 235-240
Seminarium maryjne i mariologiczne "Matka Boża w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna" : (9 listopada 2010 r.) Jacek Jezierski Katarzyna Parzych-Blakiewicz s. 339-341
"Zbawienie w nadziei. Wokół encykliki "Spe salvi" Benedykta XVI", red. K. Parzych-Blakiewicz, Olsztyn 2010 : [recenzja] Marek Żmudziński Katarzyna Parzych-Blakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 481-483