Znaleziono 6 artykułów

Zbigniew Pasek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Chrześcijańskie sakramenty w ujęciu teorii aktów mowy Zbigniew Pasek s. 7-19
Świadectwa wiary członków Kościoła Zielonoświątkowego jako forma perswazji religijnej Zbigniew Pasek Bogusław Sorbjan s. 173-196
"Małe światy polskiego ewangelikalizmu. Studium z antropologii interpretatywnej", Noemi Modnicka, Łódź 2013 : [recenzja] Zbigniew Pasek Noemi Modnicka (aut. dzieła rec.) s. 227-232
"Bogowei, demony i herosi. Leksykon", Zbigniew Pasek (red.), Kraków 1996 : [recenzja] Ewelina Olszewska Zbigniew Pasek (aut. dzieła rec.) s. 270-271
"Protestantyzm ewangelikalny : studium specyfiki religijnej", Tadeusz J. Zieliński, Warszawa 2013 : [recenzja] Zbigniew Pasek Tadeusz J. Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 307-311
„Miejsca święte. Leksykon”, red. Zbigniew Pasek, Kraków 1998 : [recenzja] Tadeusz Sikorski Zbigniew Pasek (aut. dzieła rec.) s. 354-355