Znaleziono 9 artykułów

Janusz St. Pasierb

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teoria sztuki sakralnej w postanowieniach Vaticanum II Janusz St. Pasierb s. 5-26
Człowiek współczesny jako słuchacz Słowa Bożego Janusz St. Pasierb s. 5-15
Ołtarz chrześcijański : historia i symbolika Janusz St. Pasierb s. 17-28
Ideologia kościelna i państwowa w ikonografii Drzwi Gnieźnieńskich Janusz St. Pasierb s. 47-72
Mickiewicz o kaznodziejstwie Janusz St. Pasierb s. 77-83
Kaznodziejstwo w religijnej i narodowej strukturze polskiego Tysiąclecia Janusz St. Pasierb s. 103-114
Nieznane dzieło Bartłomieja Strobla : obraz N.M.P. Łaskawej w Płochocinie i dzieje jego kultu Janusz St. Pasierb s. 112-127
Jan Paweł II o kulturze Janusz St. Pasierb s. 172-176
Przestrzeń człowieka Janusz St. Pasierb s. 237-252