Znaleziono 87 artykułów

Marian Pastuszko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pojednanie penitenta z Bogiem i Kościołem (kan. 960) Marian Pastuszko s. 3-56
Próba wyjaśnienia pojęcia całkowitej symualcji małżeństwa Marian Pastuszko s. 13-31
Obowiązki szafarza sakramentu pokuty i pojednania : (kanon 983-986) Marian Pastuszko s. 17-67
Pojęcie Najświętszej Eucharystii (kan. 897) Marian Pastuszko s. 17-34
Posługa szafarza sakramentu pokuty i pojednania w szczególnych okolicznościach : (kanony: 976, 977 i 982) Marian Pastuszko s. 27-70
Posługa szafarza sakramentu pokuty i pojednania w zwyczajnych okolicznościach (kanony: 978, 979, 980 i 981) Marian Pastuszko s. 27-85
Szafarz Eucharystii Marian Pastuszko s. 29-48
Celebracja święceń (kanony : 1008-1011 && 1-2) Marian Pastuszko s. 37-124
Uczestnictwo w Najświętszej Eucharystii (kanony 912-923) Marian Pastuszko s. 39-107
Biuletyn liturgiczny Stanisław Czerwik Bogusław Nadolski Marian Pastuszko s. 51-65
Równoczesne rozgrzeszenie wielu penitentów bez uprzedniej ich spowiedzi indywidualnej Marian Pastuszko s. 53-85
Kapłan szafarzem sakramentu pokuty Marian Pastuszko s. 59-74
Odpusty (kanony 992-997) Marian Pastuszko s. 63-197
Chrześcijanin jako penitent (kanony 987-991) Marian Pastuszko s. 65-153
Obrzędy i ceremonie sprawowania Eucharystii (kanony 923-930) Marian Pastuszko s. 69-130
Przyjmujący święcenia (kanony 1024-1025) Marian Pastuszko s. 71-110
Koncelebracja Eucharystii Marian Pastuszko s. 73-98
Szafarstwo Najświętszej Eucharystii (kanony 897-911) Marian Pastuszko s. 73-161
Miejsce sprawowania sakramentu pokuty i pojednania (kan. 964 §§ 1-3) Marian Pastuszko s. 75-105
Przechowywanie i kult Najświętszego Sakramentu Marian Pastuszko s. 75-123
Prezbiter jako szafarz sakramentu bierzmowania wiernych odrębnego obrządku Marian Pastuszko s. 75-99
Wielkanocna Komunia Święta Marian Pastuszko s. 77-90
Obrzędy sakramentu bierzmowania Marian Pastuszko s. 77-131
Obowiązek przyjęcia sakramentu bierzmowania Marian Pastuszko s. 79-95
Szafarz sakramentu bierzmowania według nowego Obrzędu Marian Pastuszko s. 83-91
Wprowadzenie do kanoniczno-liturgicznego prawa o sakramentach świętych (kanony 834-839) Marian Pastuszko s. 85-145
Positivus actus voluntatis excludens matrimonium (can. 1086 § 2 CJC) Marian Pastuszko s. 89-101
Dzieci jako podmiot chrztu Marian Pastuszko s. 93-129
Wstępne warunki święceń (kanony : 1033-1039) Marian Pastuszko s. 95-192
Świadomość symulacji u całkowicie symulującego zawarcie małżeństwa Marian Pastuszko s. 97-106
Chrześcijanin przyjmujący bierzmowanie Marian Pastuszko s. 99-118
Szafarz sakramentu bierzmowania Marian Pastuszko s. 101-132
Prezbiter jako szafarz sakramentu bierzmowania Marian Pastuszko s. 107-166
Pojęcie Najświętszej Eucharystii (kan. 897) Marian Pastuszko s. 107-122
Ofiary mszalne Marian Pastuszko s. 113-136
Uprawnienie do spowiadania wynikające z prawa (kan. 967) Marian Pastuszko s. 115-133
Szafarz święceń (kanony 1012-1023) Marian Pastuszko s. 117-251
Nieprawidłowości i przeszkody do święceń (kanony 1040-1049) Marian Pastuszko s. 117-227
Skutki całkowitej symulacji małżeństwa Marian Pastuszko s. 117-192
Świadkowie bierzmowania (kanony 892-893 §§ 1-2) Marian Pastuszko s. 119-137
Czas i miejsce sprawowania Eucharystii Marian Pastuszko s. 129-188
Pojęcie całkowitej symulacji małżeństwa przed Kodeksem Prawa Kanonicznego Marian Pastuszko s. 135-156
Małżeństwo chrześcijańskie w świetle kanonu 1055 Marian Pastuszko s. 135-146
Biskup jako szafarz sakramentu bierzmowania Marian Pastuszko s. 163-184
"Sakrament pokuty i pojednania", Marian Pastuszko, Kielce 1999 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Marian Pastuszko (aut. dzieła rec.) s. 182-183
Post eucharystyczny Marian Pastuszko s. 185-201
Uprawnienie do sprawowania sakramentu pokuty i pojednania (kanony 966-975 i kan. 144 §§1-2) Marian Pastuszko s. 191-245
Udzielanie sakramentów braciom oddzielonym (kan. 884 §§ 1-5 KPK 1983) Marian Pastuszko s. 194-215
Post eucharystyczny obecnie obowiązujący Marian Pastuszko s. 195-200
Celebrans Ofiary Eucharystycznej Marian Pastuszko s. 203-219
"Sakrament pokuty i pojednania", Marian Pastuszko, Kielce 1999 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Marian Pastuszko (aut. dzieła rec.) s. 209-213
"Leges ecclesiae post Codicem iuris canonici editae...], Vol. I-IV, Xaverius Ochoa, Roma 1966-1974 : [recenzja] Marian Pastuszko Ochoa Xaverius (aut. dzieła rec.) s. 223-226
Wiek bierzmowanego Marian Pastuszko s. 223-243
"Diritto matrimoniale canonico, tavole sinottiche", Fernando Della Rocca, Padova 1982 : [recenzja] Marian Pastuszko Fernando Della Rocca (aut. dzieła rec.) s. 231-232
Czy wykluczenie sakramentalności małżeństwa stanowi całkowitą symulację małżeństwa? Marian Pastuszko s. 234-235
"Triebkräfte und Grundlinien der Entstehung des Messtipendiums", Adalbert Mayer, St. Ottilien 1976 : [recenzja] Marian Pastuszko Adalbert Mayer (aut. dzieła rec.) s. 252-254
"Matrimonio "società d'amore". (Da Pio XI al Concilio Vaticano secondo)", Fausto Esposito, Roma 1966 : [recenzja] Marian Pastuszko Fausto Esposito (aut. dzieła rec.) s. 253-256
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Sakrament pokuty i pojednania", Marian Pastuszko, Kielce 1999 : [recenzja] Henryk Stawniak Marian Pastuszko (aut. dzieła rec.) s. 255-260
Ogólnopolskie i wydziałowe sympozja kanonistyczne na A.T.K. w roku 1972-1973 Marian Pastuszko s. 259-274
Kto usuwa klauzulę zamieszczoną w wyroku lub w reskrypcie dyspensy od małżeństwa niedopełnionego zakazująca stronie procesowej ponownego zawarcia małżeństwa? Marian Pastuszko s. 263-269
Biskup jako szafarz sakramentu bierzmowania (kan. 882) Marian Pastuszko s. 279-302
"Najświętsza Eucharystia według Kodeksu prawa kanonicznego Jana Pawła II", Marian Pastuszko, Kielce 1997 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Marian Pastuszko (aut. dzieła rec.) s. 281-284
"Le mariage presumé. Dissertatio ad lauream in Facultate Iuris Canonici Pontificiae Universitatis Gregorianae", Joannes Mullenders, Romae 1971 : [recenzja] Marian Pastuszko Joannes Mullenders (aut. dzieła rec.) s. 282-288
"L'Educazione dei figli nella disciplina canonica. Dissertatio ad lauream in Facultate Iuris Canonici apud Pontificiam Universitatem Studiorum ax S. Thoma Aq. In Urbe", Jerardus Desiderio, Pompeix 1964 : [recenzja] Marian Pastuszko Jerardus Desiderio (aut. dzieła rec.) s. 288-293
Sympozjum Kanonistów podczas Kongresu Teologów Polskich w 1976 r. Marian Pastuszko s. 292-299
Oficjał i wiceoficjał w procesie o nieważność małżeństwa Marian Pastuszko s. 293-296
"Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.", T. 3, Piotr Hemperek, Wojciech Góralski, Franciszek Przytuła, Józef Bakalarz, Lublin 1986 : [recenzja] Marian Pastuszko Józef Bakalarz (aut. dzieła rec.) Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) Piotr Hemperek (aut. dzieła rec.) Franciszek Przytuła (aut. dzieła rec.) s. 297-305
Ogólnopolskie sympozja kanonistów Marian Pastuszko s. 299-322
Ogólnopolskie sympozja kanonistów na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w roku 1977 Marian Pastuszko s. 305-315
"Angelicum", 47, 1970, fasc. 1-4 : [recenzja] Marian Pastuszko s. 311-314
Ogólnopolskie i wydziałowe sympozja kanonistyczne na ATK Marian Pastuszko s. 315-326
"L'errore semplice intorno alle proprietà essenziali del matrimonio ed il suo influsso sulla validità del modesto", Humberto Domine, Parma 1966 : [recenzja] Marian Pastuszko Humberto Domine (aut. dzieła rec.) s. 315-319
Całkowita symulacja małżeństwa a inne braki zgody małżeńskiej Marian Pastuszko s. 321-341
"Sakramenty", Edward Sztafrowski, [w:] "Prawo kanoniczne w okresie odnowy soborowej. Podręcznik dla duchowieństwa", T. 2, Warszawa 1979 : [recenzja] Marian Pastuszko Edward Sztafrowski (aut. dzieła rec.) s. 321-336
Całkowita symulacja małżeństwa to trudny problem : (uwagi o wyroku rotalnym coram Arcturo de Jorio) Marian Pastuszko s. 323-325
Wydziałowe sympozja kanonistyczne na A.T.K. w roku akademickim 1974-1975 Marian Pastuszko s. 325-337
Częściowa a całkowita symulacja małżeństwa Marian Pastuszko s. 336-339
Sędzia ponens w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa Marian Pastuszko s. 339-341
"Sull'esclusione dei beni essenziali del matrimonio canonico", Pietro Serafini, Romae 1962 : [recenzja] Marian Pastuszko Pietro Serafini (aut. dzieła rec.) s. 345-350
    Zacytuj
  • Udostępnij
Czy wykluczenie głównych celów małżeństwa stanowi całkowitą symulację małżeństwa? Marian Pastuszko s. 359-360
O wyroku coram Arcturo de Jorio z 10 listopada 1965 Marian Pastuszko s. 360-361
"L'acte positif de volonté contre les biens du mariage dans la jurisprudence rotale. (Etude historico-canonique de la Décision III, coram Many, en 1911), Mauthé Louis, Moulins 1966 : [recenzja] Marian Pastuszko Mauthé Louis (aut. dzieła rec.) s. 379-383
"Angelicum", 46, 1969, fasc. 1-2, 3-4 : [recenzja] Marian Pastuszko s. 408-411
Uprawnienie i obowiązek biskupa oraz prezbitera co do udzielania sakramentu bierzmowania (kanony 882, 888) Marian Pastuszko s. 415-445
"Revue de Droit Canonique", 19, 1969, nr 1-4 : [recenzja] Marian Pastuszko s. 418-419
"Sakrament święceń (kanony 1008–1054)", Marian Pastuszko, Kielce 2008 : [recenzja] Marek Zaborowski Marian Pastuszko (aut. dzieła rec.) s. 425-428
"Sakrament święceń (kanony 1008-1054)", M. Pastuszko, Kielce 2008 : [recenzja] Dariusz Sokołowski Marian Pastuszko (aut. dzieła rec.) s. 531-533