Znaleziono 1 artykuł

Władimir T. Paszuto

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Russkije istoriki emigranty w Jewropie”, Władimir T. Paszuto, Moskwa 1992 : [recenzja] Hieronim Grala Władimir T. Paszuto (aut. dzieła rec.) s. 342-344