Znaleziono 12 artykułów

Dariusz Pauch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Dariusz Pauch s. 7
Jubileusz 70. urodzin dr hab. prof. US Bogusława Walczaka Anna Bera Aurelia Bielawska Magdalena Brojakowska Dominika Kordela Dariusz Pauch Maciej Pawłowski Sławomir Zarębski s. 10-11
System anonimowego informowania o nadużyciach w przedsiębiorstwie : "whistleblowing" Dariusz Pauch s. 71-78
Fundusz wspierania rozwoju gospodarczego miasta Szczecin jako szansa na pozyskanie kredytu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Dariusz Pauch s. 90-97
Porównanie działalności funduszy poręczeń kredytowych na przykładzie Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych i Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Dariusz Pauch s. 220-227
Ryzyko nadużyć w mikro i małych przedsiębiorstwach w województwie zachodniopomorskim w świetle badań Dariusz Pauch s. 244-252
Ubezpieczenia jako instrument zarządzania ryzykiem w działalności mikro i małych przedsiębiorstw z branży transportowej Dariusz Pauch s. 257-265
Nadużycia gospodarcze jako niedoceniane zagrożenie przedsiębiorstw Dariusz Pauch s. 271-279
Ubezpieczenie w zarządzaniu ryzykiem sprzeniewierzenia pracowników w mikro i małych przedsiębiorstwach Anna Bera Dariusz Pauch s. 295-303
Znaczenie i rola kapitału ludzkiego w mikro i małym przedsiębiorstwie Dariusz Pauch s. 381-388
Kodeks etyczny w przedsiębiorstwie jako element społecznej odpowiedzialności biznesu Dariusz Pauch s. 479-486
Problem oszustw podatkowych na przykładzie podatku VAT Dariusz Pauch s. 633-641