Znaleziono 2 artykuły

Marian Paulewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ludność Chęcin i najbliższej okolicy do początku XIX wieku Marian Paulewicz s. 83-114
"Chęcińskie górnictwo kruszcowe od XIV do połowy XVII wieku", Marian Paulewicz, Kielce 1992 : [recenzja] Zenon Guldon Marian Paulewicz (aut. dzieła rec.) s. 429-431