Znaleziono 3 artykuły

Beata Pawłowska-Wilde

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia wybranych prac z zakresu rewindykacji dóbr kultury po II wojnie światowej Beata Pawłowska-Wilde s. 111-115
"Muzea w Polsce : informator", oprac. J. Maisner-Nieduszyńska, B. Pawłowska-Wilde, Warszawa 1986 : [recenzja] Bogusław Mansfeld Jadwiga Maisner-Nieduszyńska (aut. dzieła rec.) Beata Pawłowska-Wilde (aut. dzieła rec.) s. 116-117
Bibliografia muzealnictwa polskiego za lata 1972-1982 : wybór Beata Pawłowska-Wilde s. 164-166