Znaleziono 19 artykułów

Agnieszka Pawłowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Governance jako podejście teoretyczne – kilka kwestii spornych Agnieszka Pawłowska s. 5-17
Niezamknięte księgi – o księgach cechowych na Pomorzu Zachodnim Agnieszka Pawłowska s. 7-20
Szkoły statutowe jako forma decentralizacji i podniesienia jakości kształcenia w Stanach Zjednoczonych Ameryki Agnieszka Pawłowska s. 29-35
Funkcjonowanie partnerstw międzysektorowych w opinii ich członków. Przykład lokalnych grup działania województwa podkarpackiego Anna Gąsior-Niemiec Anna Kołomycew Agnieszka Pawłowska s. 71-87
Zum Fremdsprachlichen Schreiben vor dem Hintergrund der enzelnen Sprachfertigkeiten am Beispiel des Deutschunterrichts auf der Fortgeschrittenenstufe Agnieszka Pawłowska s. 75-87
Realizacja elektronicznej administracji w Polsce – studium krytyczne Agnieszka Pawłowska s. 83-93
Developing governance networks in rural areas : the case of local action groups in the sub-carpathian region Agnieszka Pawłowska s. 131-140
"Socjologia polityczna Floriana Znanieckiego a współczesna polityka", praca zbiorowa pod red. Olgierda Sochackiego, Wydawnictwo Gdańskie : [recenzja] Agnieszka Pawłowska Olgierd Sochacki (aut. dzieła rec.) s. 134-137
Sprawozdanie z konferencji "Lider społeczny w XXI wieku. Wymiar lokalny i krajowy", 6-7 czerwca 2013 r., Kraków Anna Kołomycew Agnieszka Pawłowska s. 135-140
Podejście do błędu językowego w glottodydaktyce Agnieszka Pawłowska s. 161-169
Building communitarian democracy in Poland Agnieszka Pawłowska s. 189-199
Wielka Brytania Agnieszka Pawłowska s. 218-247
Zastosowanie techniki informacyjnej a struktura sprawowania władzy - główne koncepcje i stan faktyczny Agnieszka Pawłowska s. 229-237
"Typologia systemów bezpieczeństwa w XIX i XX wieku", Waldemar Paruch, Krystyna Trembicka, Lublin 1996 : [recenzja] Agnieszka Pawłowska Waldemar Paruch (aut. dzieła rec.) Krystyna Trembicka (aut. dzieła rec.) s. 240-243
„Schreiben ist Sache des Schülers, Korrigieren das schmutzige Geschäft des Lehrers" : zum Überarbeiten kreativer Texte auf der Fortgeschrittenenstufe des Fremdsprachenunterrichts Agnieszka Pawłowska s. 257-269
(Un-)typisch deutsch? (Un-)typisch polnisch? : Polnische Germanistikstudierende über sich selbst und ihren deutschen Nachbarn Agnieszka Pawłowska s. 266-277
Kreatives Schreiben im Fremdsprachenunterricht – ein (un-)bekanntes Risiko oder eine interessante Gelegenheit zum Lernen? Agnieszka Pawłowska s. 270-280
Możliwości zastosowań technik informacyjnych w ośrodkach decydowania politycznego Agnieszka Pawłowska s. 305-315
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw Agnieszka Pawłowska Maciej Pawłowski s. 347-355