Znaleziono 5 artykułów

Kazimierz Pawłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Platońska analogia Dobro - Słońce w aspekcie epistemologicznym Kazimierz Pawłowski s. 19-38
Sofistyczna droga do dojrzałości moralnej Kazimierz Pawłowski s. 37-50
The Idea of Philosophical Initiation and Purification in «Gorgias», «Phaedo», «Phaedrus» and «Symphosium» of Plato Kazimierz Pawłowski s. 77-97
Tajemnica Sokratesa : kwestia statusu ontycznego wartości moralnych Kazimierz Pawłowski s. 81-102
"Zarys logiki. Skrypt dla studentów kierunków humanistycznych", Kazimierz Pawłowski, Warszawa 2012 : [recenzja] Kordula Świętorzecka Kazimierz Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 205-214