Znaleziono 10 artykułów

Maciej Pawłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jubileusz 70. urodzin dr hab. prof. US Bogusława Walczaka Anna Bera Aurelia Bielawska Magdalena Brojakowska Dominika Kordela Dariusz Pauch Maciej Pawłowski Sławomir Zarębski s. 10-11
Sekurytyzacja portfeli dłużnych w aspekcie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw Maciej Pawłowski s. 163-170
Krajowy Fundusz Kapitałowy jako czynnik publicznego wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MSP Maciej Pawłowski s. 205-211
"Bancassurance" na tle kanałów dystrybucji ubezpieczeń w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw Maciej Pawłowski s. 217-225
E-commerce jako kierunek dywersyfikacji działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Maciej Pawłowski s. 281-288
Rynek obligacji przychodowych w Polsce Maciej Pawłowski s. 289-298
Sekurytyzacja bankowych wierzytelności małych i średnich przedsiębiorstw przez fundusz inwestycyjny : wybrane aspekty Maciej Pawłowski s. 321-329
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw Agnieszka Pawłowska Maciej Pawłowski s. 347-355
Możliwości finansowania małych i średnich przedsiębiorstw na rynku obligacji : próba oceny Maciej Pawłowski s. 452-461
Ograniczenia w substytucji kredytu bankowego emisją obligacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa Maciej Pawłowski s. 512-519