Znaleziono 26 artykułów

Zdzisław Pawłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Hermeneutyczna metoda opowiadania we współczesnej egzegezie Zdzisław Pawłowski s. 5-17
Forma i struktura literacka Księgi Wyjścia 19-24 Zdzisław Pawłowski s. 13-26
Abraham : ten, który wbrew nadziei uwierzył nadziei Zdzisław Pawłowski s. 14-31
Ojcowie w opowiadaniach o patriarchach w Rdz 12–50 Zdzisław Pawłowski s. 15-41
Ożywienie zmarłych w cyklu opowiadań o Eliaszu i Elizeuszu Zdzisław Pawłowski s. 17-34
Od więzów krwi do wspólnoty wiary. Narracyjna analiza procesu budowania wspólnoty (Rdz 37-50) Zdzisław Pawłowski s. 35-70
Jakub i Ezaw: struktura narracyjna przebaczenia i jej egzystencjalne implikacje (Rdz 32,4–33,20) Zdzisław Pawłowski s. 79-102
Ojczyzna Jezusa : ziemia i jej znaczenie w Ewangelii wg św. Marka Zdzisław Pawłowski s. 83-95
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2001-2003) : Wspomnienia pośmiertne : Adam Piątkowski (1930-2002) Zdzisław Pawłowski Krzysztof Zaremba s. 110-112
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1997 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI Nauk Technicznych : Referaty i streszczenia : Radiografia cyfrowa w medycynie - cyfrowa radiografia transmisyjna, tomografia rentgenowska, tomografie emisyjne [Streszczenie] Zdzisław Pawłowski s. 115, 115-0
Teoria opowiadania P. Ricoeura i jej zastosowanie w instrukcji "O interpretacji Pisma Świętego w Kościele" Zdzisław Pawłowski s. 129-141
Kontekst interpretacji Biblii: Uniwersytet czy Kościół? Zdzisław Pawłowski s. 171-186
Międzynarodowy Kongres Society of Biblical Literatury, Kraków, 19-22 VII 1998 Zdzisław Pawłowski s. 175-178
"Jezus z Nazaretu. Orędzie i dzieje", Joachim Gnilka, Kraków 1997 : [recenzja] Zdzisław Pawłowski Joachim Gnilka (aut. dzieła rec.) s. 189-194
Bóg, Izrael i Przymierze w Księdze Wyjścia 19, 3-6 Zdzisław Pawłowski s. 191-200
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Theology of the Old Testament. Testimony, dispute, advocacy", Walter Brueggemann, Minneapolis 1997 : [recenzja] Zdzisław Pawłowski Walter Brueggemann (aut. dzieła rec.) s. 191-195
"Creation in Jewish and Christian tradition", ed. by Henning Graf Reventlow, Yair Hoffman, London 2002 : [recenzja] Zdzisław Pawłowski Yair Hoffman (aut. dzieła rec.) Henning Graf Reventlow (aut. dzieła rec.) s. 209-213
"The Genesis of perfection. Adam and Eve in Jewish and Christian imagination", G. A. Anderson, London 2001 : [recenzja] Zdzisław Pawłowski G. A. Anderson (aut. dzieła rec.) s. 213-216
Biblijne podstawy formacji młodzieży w oparciu o lekturę narracyjną Ewangelii wg św. Marka Zdzisław Pawłowski s. 217-230
"Narracja i egzystencja - genesis w hermeneutyce opowieści", Zdzisław Pawłowski, Toruń 2013 : [recenzja] Krzysztof Bardski Zdzisław Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 225-227
"Mark. Storyteller, interpreter, evangelist", Francis J. Moloney, Peabody 2004 : [recenzja] Zdzisław Pawłowski Francis J. Moloney (aut. dzieła rec.) s. 225-228
Rodzaje literackie w Biblii : ich znaczenie i funkcja w kształtowaniu mowy o Bogu Zdzisław Pawłowski s. 227-237
"Opowiadanie, Bóg i początek: teologia narracyjna Rdz 1-3", Zdzisław Pawłowski, Warszawa 2003 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Zdzisław Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 229-234
Kobieta, Bóg i historia w 1Sm 1,1 - 2,10 Zdzisław Pawłowski s. 239-250
Co nam mówi opowiadanie o początku świata i człowieka (Rdz 1-3) Henryk Witczyk Zdzisław Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 243-256
"Opowiadanie, Bóg i początek : teologia narracyjna Rdz 1-3", Zdzisław Pawłowski, Warszawa 2003 : [recenzja] Bogdan Poniży Zdzisław Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 467-471