Znaleziono 4 artykuły

Anna Pawełczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wśród swoich bezpieczniej Anna Pawełczyńska s. 7-19
Kim jest człowiek? Marian Stępień Anna Pawełczyńska (aut. dzieła rec.) s. 121-127
"Czytelnictwo a różnice kulturowe", Anna Pawełczyńska [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Anna Pawełczyńska (aut. dzieła rec.) s. 130
"Czas a modele zmiany kulturowej", Anna Pawełczyńska [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Anna Pawełczyńska (aut. dzieła rec.) s. 278