Znaleziono 3 artykuły

Kazimierz J. Pawelec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wypadek drogowy w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego Kazimierz J. Pawelec s. 64-79
Katastrofa w ruchu lądowym i sprowadzenie jej bezpośredniego niebezpieczeństwa w orzecznictwie Sądu Najwyższego Kazimierz J. Pawelec s. 73-86
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 19 grudnia 1989 r. V KR 169 Kazimierz J. Pawelec s. 76-79