Znaleziono 4 artykuły

Jakub Pawlak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Social media marketing" oraz "search engine marketing" jako nowoczesne formy reklamy mikrofirmy w Internecie Jakub Pawlak s. 121-129
Promocja internetowa mikro i małego przedsiębiorstwa w portalu społecznościowym Facebook Jakub Pawlak s. 136-144
Wykorzystanie nowych domen internetowych najwyższego rzędu jako narzędzia promocji mikro i małego przedsiębiorstwa Jakub Pawlak s. 521-530
Zarządzanie promocją przedsiębiorstwa w Internecie przy użyciu portalu Pinterest Jakub Pawlak s. 560-566