Znaleziono 13 artykułów

Marian Pawlak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykształcenie burmistrzów elbląskich w XVII-XVIII w. Marian Pawlak s. 41-55
Dzieje fundacji Jana Preucka w XVII-XVIII w. Marian Pawlak s. 51-74
"Dzieje Szkoły Podstawowej w Nowinach w latach 1927–2010", Marian Pawlak, Bydgoszcz 2011 : [recenzja] Agnieszka Marchwińska Marian Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 201-208
"Pisma : edycje królewieckie 1564-1577", Marcin Kwiatkowski, oprac. i wstępem poprzedził Marian Pawlak, Bydgoszcz 1997 : [recenzja] Marceli Kosman Marcin Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) Marian Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 243
"Pisma. Edycje królewieckie 1564-1577", Marcin Kwiatkowski, oprac. i wstępem poprzedził Marian Pawlak, Bydgoszcz 1997 : [recenzja] Jacek Wijaczka Marcin Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) Marian Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 296-299
Wyjazdy młodzieży warmińskiej na studia uniwersyteckie w XVI-XVIII w. Marian Pawlak s. 403-411
Wspomnienie o księdzu prof. dr. hab. Alojzym Szorcu Marian Pawlak s. 506-508
"Przyjaciel Dzieci, to jest księga do czytania i używania dla uczącej się młodzieży pierwej po niemiecku napisana, a teraz na polski przetłumaczona przez ks. Jerzego Olecha", Fryderyk Eberhard von Rochow, oprac. i wstępem poprzedził Marian Pawlak, Olsztyn 1982 : [recenzja] Andrzej Staniszewski Marian Pawlak (aut. dzieła rec.) Fryderyk Eberhard von Rochow (aut. dzieła rec.) s. 547-550
Działania bojowe dywizji poznańskiej na Warmii i Mazurach w 1807 roku Marian Pawlak s. 569-580
"Elbląg. Przeszłość i teraźniejszość", Stanisław Gierszewski, Gdańsk 1970 : [recenzja] Marian Pawlak Stanisław Gierszewski (aut. dzieła rec.) s. 612-613
"Presbyterologia elbingensis. Die evangelischen Geistlischen im Kirchenkreis Elbing von 1555 bis 1883 nebst Ergänzungen und Nachträgen bis 1945", Christoph Eduard Rhode, hrsg. von Walther Hubatsch, Hamburg 1970 : [recenzja] Marian Pawlak Walther Hubatsch (aut. dzieła rec.) Christoph Eduard Rhode (aut. dzieła rec.) s. 613-614
"Dzieje Gimnazjum Elbląskiego w latach 1535-1772", Marian Pawlak, Olsztyn 1972 : [recenzja] Jan M. Małecki Marian Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 689-693
"Przyjaciel ludu to jest książka do czytania i używania dla uczącej się młodzieży pierwej po niemiecku napisana a teraz na polski przetłumaczona" Fryderyk Eberhard von Rochow, tłum. przez ks. Jerzego Olecha, oprac. i wstępem poprzedził Marian Pawlak, Olsztyn 1982 : [recenzja] Andrzej Biernat Jerzy Olech (aut. dzieła rec.) Marian Pawlak (aut. dzieła rec.) Fryderyk Eberhard von Rochow (aut. dzieła rec.) s. 816-817