Znaleziono 1 artykuł

Edward Pawlik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Bibliografia piśmiennictwa polskiego o rosyjskiej literaturze radzieckiej za lata 1944-1969. (Wybór)", Edward Pawlik, Teresa Pawlik [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Edward Pawlik (aut. dzieła rec.) Teresa Pawlik (aut. dzieła rec.) s. 256