Znaleziono 15 artykułów

Zofia Pawlikowska-Brożek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Józef Marcinkiewicz (1910-1940) w świetle dokumentów i wspomnień. W stulecie urodzin Stanisław Domoradzki Zofia Pawlikowska-Brożek s. 23-62
On the Mathematical Works of Kochański Zofia Pawlikowska-Brożek s. 67-72
Polskie podręczniki historii fizyki, astronomii i matematyki Zofia Pawlikowska-Brożek Bronisław Średniawa s. 99-125
O pewnych dokumentach z Archiwum Kapicy dotyczących pobytu Stanisława Natansona i Piotra Wertensteina w łagrach sowieckich Stanisław Domoradzki Zofia Pawlikowska-Brożek s. 109-137
Zdzisław Opial (1930-1974) Zofia Pawlikowska-Brożek s. 109-112
Archiwum Matematyczne w Sopocie Zofia Pawlikowska-Brożek Magdalena Sękowska Danuta Węglowska s. 121-136
Adam Wachułka (1909-1991) Zofia Pawlikowska-Brożek s. 127-130
"Histoires de problems. Histoire des mathématiques", Paris 1993 : [recenzja] Zofia Pawlikowska-Brożek Magdalena Sękowska s. 130-133
"Historia matematyki, od czasów najdawniejszych do początku czasów nowożytnych", pod red. A. P. Juszkiewicza, Warszawa 1975 : [recenzja] Zofia Pawlikowska-Brożek A. P. Juszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 151-155
Jadwiga Stefania Dianni (1886-1981) we wspomnieniach historyków matematyki Zofia Pawlikowska-Brożek Adam Wachułka s. 189-194
Matematyka na XIX Międzynarodowym Kongresie Historii Nauki, Saragossa 22-29 sierpnia 1993 Zofia Pawlikowska-Brożek s. 201-206
Sesja naukowa Recepcja w Polsce nowych kierunków i teorii naukowych, Kraków, 2-3 czerwca 2000 Zofia Pawlikowska-Brożek Alicja Zemanek s. 280-283
Stanisław Dobrzycki (1905-1989) Zofia Pawlikowska-Brożek s. 379-384
Sesja naukowa w setną rocznicę Akademii Umiejętności w Krakowie Stanisław Brzozowski Zdzisław Gajda Zofia Pawlikowska-Brożek s. 394-399
Nurt teoriomnogościowy w matematyce XIX i XX w. tematem III Szkoły Historii Matematyki Zofia Pawlikowska-Brożek s. 402-404