Znaleziono 8 artykułów

Anna Pawlikowska-Piechotka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Funkcje turystyczne zamków Mazowsza Anna Pawlikowska-Piechotka s. 128-142
Nieruchomość zabytkowa jako lokata kapitału : motywacje inwestorów Anna Pawlikowska-Piechotka s. 133-142
Innovative Local Community Partnership and Sustainable Urban Tourism : the Old Town in Warsaw Anna Ostrowska-Tryzno Anna Pawlikowska-Piechotka s. 139-158
Dwory o funkcjach turystycznych Anna Pawlikowska-Piechotka s. 171-181
Walory artystyczne i kulturowe zabytków przy ich wycenie Anna Pawlikowska-Piechotka s. 294-298
Museums and the Commercialisation Dilemma of the Cultural Institutions Anna Pawlikowska-Piechotka s. 341-355
Zabytki na rynku nieruchomości Anna Pawlikowska-Piechotka s. 367-374
Nazwy ulic i placów - dziedzictwo kulturowe i dokument historii : na przykładzie Żoliborza Urzędniczego w Warszawie, 1916-1995 Anna Pawlikowska-Piechotka s. 424-427