Znaleziono 9 artykułów

Grzegorz Pawlikowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka narodowościowa władz wobec ukraińskiej mniejszości narodowej w województwie lubelskim (lipiec 1944 r. – marzec 1947 r.) Grzegorz Pawlikowski s. 73-82
Sprawozdanie z konferencji „Polityka bezpieczeństwa w świetle uwarunkowań politycznych, gospodarczych i społecznych”, 10-11 czerwca 2014 roku, Rzeszów Grzegorz Pawlikowski s. 124-126
Akcja "Wisła" w województwie lubelskim Agnieszka Drzewień-Bieniek Grzegorz Pawlikowski s. 147-164
Ukraińska mniejszość narodowa w powojennej Polsce w programach partii i organizacji konspiracyjnych (1939–1945) Grzegorz Pawlikowski s. 175-182
The Ukrainian national minority in the post-war Poland. The case based on programs of political parties and underground organisations (1939–1945) Grzegorz Pawlikowski s. 183-192
System ochrony praw osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Europie Grzegorz Pawlikowski s. 281-289
The System of Protection for Persons Belonging to National and Ethnic Minorities in Europe Grzegorz Pawlikowski s. 290-298
Między lojalnością państwową a narodową : Ukraińsko-Włościański Klub Sejmowy (1922–1927) Grzegorz Pawlikowski s. 317-325
Loyalty between the State and the Nation : Ukraińsko-Włościański Klub Sejmowy (1922–1927) Grzegorz Pawlikowski s. 326-335