Znaleziono 8 artykułów

Krzysztof Pawlina

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kapłani dla nowej generacji młodzieży Krzysztof Pawlina s. 13-23
Eucharystia w życiu młodzieży Krzysztof Pawlina s. 39-48
Nowe pokolenie Polaków a kondycja rodziny Krzysztof Pawlina s. 77-85
Nowa ewangelizacja i jej realizacja w Polsce Krzysztof Pawlina s. 125-145
Kościół w Polsce wobec nowej ewangelizacji Krzysztof Pawlina s. 139-157
"Kandydaci do kapłaństwa trzeciego tysiąclecia", Krzysztof Pawlina, Warszawa 2002 : [recenzja] Andrzej Blewiński Krzysztof Pawlina (aut. dzieła rec.) s. 239-241
Pasterz na trudne czasy Krzysztof Pawlina s. 251-261
"Jak młodym mówić o Bogu dziś... Odpowiedzi na Kwestionariusz rzymski", Krzysztof Pawlina, Warszawa 1995 : [recenzja] Jacek W. Czartoszewski Krzysztof Pawlina (aut. dzieła rec.) s. 426-427