Znaleziono 25 artykułów

Jan Pazdur

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ekomuzeum aglomeracji staropolskiej w Starachowicach : zamysł i propozycje Jan Pazdur s. 39-50
Rola postępu technicznego w rozwoju historycznym Eugeniusz Olszewski Jan Pazdur s. 47-70
"Polskie czasopiśmiennictwo techniczne do około 1870 roku", Jan Pazdur, Wrocław 1978 : [recenzja] Zenon Kmiecik Jan Pazdur (aut. dzieła rec.) s. 111-112
Zagadnienia ochrony i konserwacji zabytków techniki Jan Pazdur s. 113-122
"Georgius Agricola 1494-1555. Górnik, metalurg, mineralog, chemik, lekarz", t. I, Wrocław 1957 : [recenzja] Jan Pazdur s. 164-165
"Cztery wieki polskiej książki technicznej 1450-1850", Tadeusz Nowak, Warszawa 1961 : [recenzja] Jan Pazdur Tadeusz Nowak (aut. dzieła rec.) s. 168-172
Dyskusja po referacie Witolda Kuli Jan Pazdur s. 214-216
Ochrona zabytków techniki górniczej Jan Pazdur s. 245-247
"Zarys dziejów górnictwa na ziemiach polskich", t. II, pod red. Jana Pazdura, Katowice 1961 : [recenzja] Kazimierz Maślankiewicz Jan Pazdur (aut. dzieła rec.) s. 282-286
"Rudy, kuźnice i huty żelaza w Polsce", Mieczysław Radwan, Warszawa 1963 : [recenzja] Jan Pazdur Mieczysław Radwan (aut. dzieła rec.) s. 306-312
Rola "Przeglądu Technicznego" w rozwoju polskiej techniki 1875-1918 Jan Pazdur s. 325-373
"Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa", Tom II, pod red. Jana Pazdura, Wrocław 1958 : [recenzja] Henryk Jost Jan Pazdur (aut. dzieła rec.) s. 368-373
"O górnictwie i hutnictwie w Tatrach Polskich", Henryk Jost, Warszawa 1962 : [recenzja] Jan Pazdur Henryk Jost (aut. dzieła rec.) s. 432-435
Przygotowania do obchodu 200-lecia Akademii Górniczej we Freibergu Jan Pazdur s. 457
"Zakłady Metalowe w Białogonie 1614-1914", Jan Pazdur, Wrocław 1957 : [recenzja] Mieczysław Radwan Jan Pazdur (aut. dzieła rec.) s. 469-471
"Dzieje Kielc do 1863 roku", Jan Pazdur, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967; "Dzieje Kielc 1864-1939", Jan Pazdur, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Zenon Guldon Jan Pazdur (aut. dzieła rec.) s. 475-477
"Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa", tom V, pod red. Jana Pazdura, Warszawa-Wrocław 1960 : [recenzja] Mieczysław Radwan Jan Pazdur (aut. dzieła rec.) s. 485-486
Odziaływanie przemysłu Zagłębia Staropolskiego na stosunki wiejskie w XVIII wieku Jan Pazdur s. 506-517, 632-633
Wyniki i zadania historyków średniowiecznego górnictwa w Polsce Jan Pazdur s. 531-540
"Zarys dziejów górnictwa na ziemiach polskich", t. II, pod red. Jana Pazdura, Katowice 1961 : [recenzja] Jan Pazdur (aut. dzieła rec.) s. 577
"Przemysł wiejski na Podhalu", Jan Reychman, Stefan Reychman, Wrocław [etc.] 1965 : [recenzja] Jan Pazdur Jan Reychman (aut. dzieła rec.) Stefan Reychman (aut. dzieła rec.) s. 625-627
"Polskie czasopiśmiennictwo techniczne okresu od 1831 do ok. 1870 r.", Jan Pazdur, Warszawa 1976 : [recenzja] Eugeniusz Tomaszewski Jan Pazdur (aut. dzieła rec.) s. 647-657
"Zarys dziejów górnictwa na ziemiach polskich", t. I, pod red. Jana Pazdura, Katowice 1960 : [recenzja] Kazimierz Maślankiewicz Jan Pazdur (aut. dzieła rec.) s. 678-682
Stan i kierunki prac nad historią nauki i techniki górniczej Jan Pazdur s. 709-723
"Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa", Tom I, pod red. Jana Pazdura, Wrocław 1957 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Jan Pazdur (aut. dzieła rec.) s. 725-728