Znaleziono 1 artykuł

Jarosław Pecha

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Priprava na manželstvo na Slovensku v obdobi 1917-1983 podla záväzných univerzalných a partikularných kánonických noriem", Jarosław Pecha, Badín 1999 : [recenzja] Edward Górecki Jarosław Pecha (aut. dzieła rec.) s. 202-203