Znaleziono 8 artykułów

Kazimierz Pek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Deus semper maior : teologiczny obraz Boga w mariologii polskiej XX wieku", Kazimierz Pek, Lublin 2009 : [recenzja] Grzegorz Bartosik Kazimierz Pek (aut. dzieła rec.) s. 223-231
Ikona liturgiczna Danuta Mastalska Kazimierz Pek (aut. dzieła rec.) s. 280-283
Trójca Święta a Maryja Grzegorz Bartosik Kazimierz Pek (aut. dzieła rec.) Teofil Siudy (aut. dzieła rec.) s. 288-293
Maryja : dzieło Tchnienia i Słowa Jerzy Szymik Kazimierz Pek (aut. dzieła rec.) s. 337-340
Suma pneumatologiczna Congara Kazimierz Pek Pier Giorgio Gianazza (aut. dzieła rec.) s. 340-343
Sympozjum mariologiczne w Kownie Kazimierz Pek s. 383-384
Franza Courtha podręcznik mariologii Kazimierz Pek Franz Courth (aut. dzieła rec.) Peter Neuner (aut. dzieła rec.) Wiesław Szymon (aut. dzieła rec.) s. 387-392
"Chrześcijaństwo a religie. Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej, Tekst - Komentarze - Studia", Ireneusz Sławomir Ledwoń, Kazimierz Pek, Lublin-Warszawa 1999 : [recenzja] Piotr Rutkowski Ireneusz Sławomir Ledwoń (aut. dzieła rec.) Kazimierz Pek (aut. dzieła rec.) s. 471-473