Znaleziono 13 artykułów

Aleksy Petrani

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
De bilinguibus lectionibus liturgicis Aleksy Petrani s. 1-31
Reforma trydencka Aleksy Petrani s. 1-20
O staraniach biskupa Choromańskiego o utworzenie wydziału teologicznego przy uniwersytecie warszawskim Aleksy Petrani s. 83-90
Szkolnictwo teologiczne w Polsce Aleksy Petrani s. 127-200
Sprawa wydalenia ks. Markiewicza ze zgromadzenia salezjanów Aleksy Petrani s. 141-148
W sprawie obsadzenia stolic biskupich w zaborze rosyjskim (1880-1883) Aleksy Petrani s. 149-166
Początki zgromadzenia ks. Bronisława Markiewicza Aleksy Petrani s. 151-168
Kasta domów zakonnych w Warszawie w 1864 roku w świetle źródeł rosyjskich Aleksy Petrani s. 267-275
Monografia o metropolicie Siestrzeńcewiczu Aleksy Petrani André Arvaldis Brumanis (aut. dzieła rec.) s. 292-309
"Studien zum Schisma des Jahres 1130", Franz-Josef Schmale, Köln-Graz 1961 : [recenzja] Aleksy Petrani Franz-Josef Schmale (aut. dzieła rec.) s. 306-307
Zwyczaj w polskim prawie kościelnym Aleksy Petrani s. 327-342
"Polacy w Piotrogrodzie 1914-1917", Irena Spustek, Warszawa 1966 : [recenzja] Aleksy Petrani Irena Spustek (aut. dzieła rec.) s. 354-360
"Nauka prawa kanonicznego w Polsce w XVIII i XIX wieku", Aleksy Petrani, Lublin 1961 : [recenzja] Jan Zubka Aleksy Petrani (aut. dzieła rec.) s. 383-387