Znaleziono 7 artykułów

Bogusław Pfeiffer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Muza prostych rymów” : topika skromności w utworach staropolskich Bogusław Pfeiffer s. 15-24
Z zagadnień barokowej alegorezy i recepcji mitu : "Tragedia o polskim Scylurusie" Jana Jurkowskiego Bogusław Pfeiffer s. 25-52
Galerie i pałace : kategoria "ekphrasis" w utworach staropolskich Bogusław Pfeiffer s. 61-78
Wizerunek rycerza i obrońcy ojczyzny w twórczości Jana Jurkowskiego Bogusław Pfeiffer s. 79-87
"Staropolski krój" i tron królewski : wizerunek panującego w XVII-wiecznej ikonografii i poezji politycznej Bogusław Pfeiffer s. 87-104
"Alegoria między pochwałą a naganą : twórczość Jana Jurkowskiego (1580-1635)", Bogusław Pfeiffer, indeks nazwisk oprac. Zofia Smyk, Wrocław 1995 : [recenzja] Marzena Walińska Bogusław Pfeiffer (aut. dzieła rec.) Zofia Smyk (aut. dzieła rec.) s. 183-193
"Caelum et regnum : studia nad symboliką państwa i władcy w polskiej literaturze i sztuce XVI i XVII stulecia", Bogusław Pfeiffer : [recenzja] Iwona M. Dacka Bogusław Pfeiffer (aut. dzieła rec.) s. 192-193