Znaleziono 1 artykuł

Andrzej Jan Piątek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zapis graficzny planu rewaloryzacji : propozycja rozszerzonego zapisu graficznego ustaleń konserwatorskiej wersji miejscowego planu szczegółowego na przykładzie planu zamojskiego zespołu zabytkowego Janusz Mach Andrzej Jan Piątek s. 191-201