Znaleziono 11 artykułów

Tadeusz Piątek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany i przemiany w systemie kształcenia nauczycieli techniki – 50 lat kształcenia nauczycieli techniki w Rzeszowie Tadeusz Piątek Marta Izabela Żyłka s. 38-44
Edukacja z zakresu TIK a problem wiktymizacji człowieka doby społeczeństwa informacyjnego Anna Opar Tadeusz Piątek s. 57-62
Kultura pracy komponentem aksjologii dydaktyki przedmiotów informatyczno-komunikacyjnych Tadeusz Piątek s. 77-86
Kultura pracy – oświata – umiejętności w dobie społeczeństwa informacyjnego Tadeusz Piątek s. 85-90
„Netlandia” – wybrane aspekty funkcjonowania człowieka w społeczeństwie informacyjnym Tadeusz Piątek s. 94-96
Znaczenie edukacji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej w przygotowaniu do cyfrowego życia Tadeusz Piątek s. 110-116
Wpływ hałasu na pracę człowieka w opinii studentów i uczniów Tadeusz Piątek s. 121-129
"Dydaktyczna użyteczność komputerów", red. Eunika Baron-Polańczyk, Zielona Góra 2010 : [recenzja] Tadeusz Piątek Eunika Baron-Polańczyk (aut. dzieła rec.) s. 221-225
Kultura informacyjna studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego : zarys teoretyczny Tadeusz Piątek s. 229-249
"Stan i znaczenie kapitału ludzkiego oraz społecznego w cywilizacji wiedzy", Antoni Zając, Rzeszów 2013 : [recenzja] Tadeusz Piątek Antoni Zając (aut. dzieła rec.) s. 324-326
Prakseologiczno-ergonomiczny aspekt wykorzystania technologii informacyjnych w rozwijaniu kultury pracy na przykładzie metody „Temat_Projekt2” (TP2) Tadeusz Piątek s. 391-398