Znaleziono 2 artykuły

Zenon Pięta

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Organizacja polskich klarysek w okresie stanisławowskim (1764-1795) Zenon Pięta s. 73-87
"Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi sive Summorum Pontificum, S. R. E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series e documentis tabularii praesertim Vaticani collecta, digesta, edita", t. IX, "A potificatu Pii PP. X (1903) usque ad pontificatum Benedicti PP. XV (1922)", per Zenonem Pięta, Patavii 2002 : [recenzja] Krzysztof Rafał Prokop Zenon Pięta (aut. dzieła rec.) s. 209-211