Znaleziono 36 artykułów

Walenty Piłat

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redaktora Walenty Piłat s. 3
Od Redakcji Walenty Piłat s. 3-4
Od Redaktora Walenty Piłat s. 3
Od Redaktora Walenty Piłat s. 3
Od Redaktora Walenty Piłat s. 3
Od Redaktora Walenty Piłat s. 3
Od Redaktora Walenty Piłat s. 3-4
Od Redaktora Walenty Piłat s. 3
Od Redaktora Walenty Piłat s. 3
Od Redaktora Walenty Piłat s. 3
Od Redaktora Walenty Piłat s. 3
Od Redaktora Walenty Piłat s. 3
Od Redaktora Walenty Piłat s. 3
Od Redaktora Walenty Piłat s. 3
Od Redaktora Walenty Piłat s. 3
Od „nowego realizmu” ku poszukiwaniom awangardowym : kilka uwag o współczesnej dramaturgii rosyjskiej Walenty Piłat s. 43-48
"Tożsamość kulturowa społeczeństwa Warmii i Mazur", pod red. Bożeny Domagały i Andrzeja Saksona, Olsztyn 1998 : [recenzja] Walenty Piłat Bożena Domagała (aut. dzieła rec.) Andrzej Sakson (aut. dzieła rec.) s. 122-125
Monodram we współczesnej dramaturgii rosyjskiej Walenty Piłat s. 145-152
Prof. zw. dr hab. Albert Bartoszewicz jako promotor olsztyńskiej rusycystyki Walenty Piłat s. 195-201
Teatr "nowego sentymentalizmu" Jewgienija Griszkowca i jego polskie interpretacje Walenty Piłat s. 199-203
"Z polskiej karty Lwa Tołstoja. Nowe i zapomniane o Tołstoju i jego percepcji w Polsce", Bazyli Białokozowicz, Olsztyn 2003 : [recenzja] Walenty Piłat Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) s. 208-211
"Dramaturdzy z Jekaterynburga. "Szkoła" Nikołaja Kolady", Halina Mazurek, Katowice 2007 : [recenzja] Walenty Piłat Halina Mazurek (aut. dzieła rec.) s. 242-244
"Tendencje rozwojowe współczesnego języka rosyjskiego. Materiały Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Metodycznej", red. nauk. Janina Mąkosza-Bogdan, Warszawa 2007 : [recenzja] Walenty Piłat Janina Mąkosza-Bogdan (aut. dzieła rec.) s. 249-252
"Комедия в русской драматургии конца XX - начала XXI века", Светлана Гончарова-Грабовская, Минск 1999 : [recenzja] Walenty Piłat Svetlana Gončarova-Grabovska (aut. dzieła rec.) s. 275-276
"Heteroglossia. Studia Kulturoznawczo-Filologiczne", pod red. Walentego Piłata, Bydgoszcz 2011 : [recenzja] Irena Rudziewicz Walenty Piłat (aut. dzieła rec.) s. 283-285
"Комедия-памфлет : генезис, становление, поэтика", C. Гончарова-Грабовская, Минск 2002 ; "Поэтика современной русской драмы (конeц ХХ и начала ХХI в.)", C. Гончарова-Грабовская, Минск 2003 : [recenzja] Walenty Piłat Светлана Гончарова-Грабовская (aut. dzieła rec.) s. 289-291
"Wybitni Polacy w Królewcu. XVI-XX wiek", Sławomir Augusiewicz, Janusz Jasiński, Tadeusz Oracki, Olsztyn 2005 : [recenzja] Walenty Piłat Sławomir Augusiewicz (aut. dzieła rec.) Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Oracki (aut. dzieła rec.) s. 295-297
"Dawna a nowa Rosja. Z doświadczeń transformacji ustrojowej). Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Sobczakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin", Warszawa 2002 : [recenzja] Walenty Piłat s. 330-331
"Cesarz Mikołaj II", Cz. 1-2, Jan Sobczak, Olsztyn 1998 : [recenzja] Walenty Piłat Jan Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 331-333
"Актуальные проблемы современной русской литературы. Постмодернизм. Учебнoe пособиe", Наталья E. Лихина, Калининград 1997 : [recenzja] Walenty Piłat Natal'â E (aut. dzieła rec.) s. 357-359
"Acta Albaruthenica", pod red. Aleksandra Barszczewskiego, Warszawa 1998 : [recenzja] Walenty Piłat Aleksander Barszczewski (aut. dzieła rec.) s. 365-367
"Tермапілы", 1998-1999, nr 1-2 : [recenzja] Walenty Piłat s. 367-369
O specyfice artystycznej folkloru białoruskiego na Wileńszczyźnie w dwudziestoleciu międzywojennym : (miejscowości Rukojnie i Kosina Wielka) Walenty Piłat s. 409-417
Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty i powiązania kulturowe, literackie i językowe : międzynarodowe cykliczne konferencje w Olsztynie Walenty Piłat s. 412-415
Przezwyciężanie uprzedzeń : kilka uwag o funkcjonowaniu dramaturgii polskiej w życiu teatralnym Rosji Walenty Piłat s. 413-423
"W kręgu kultur bałtyckich", pod red. W. Piłata, Olsztyn 1998 : [recenzja] Iwona Obłąkowska-Galanciak Walenty Piłat (aut. dzieła rec.) s. 683-685