Znaleziono 11 artykułów

Hanna Pieńkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie naukowe odkryć malowideł ściennych w Małopolsce południowej Hanna Pieńkowska s. 3-20
Projektowana sieć parków etnograficznych województwa krakowskiego Hanna Pieńkowska s. 7-19
Rola zabytków w aktywizacji małych miast i osiedli województwa krakowskiego Hanna Pieńkowska s. 9-22
Badania warunków otoczenia, stanu technicznego, polichromii oraz możliwości zachowania drewnianego kościoła w Dębnie Podhalańskim Hanna Pieńkowska s. 11-13
Problemy estetyczne konserwacji malarstwa ściennego we Włoszech Hanna Pieńkowska s. 23-36
Prace konserwatorskie na terenie woj. krakowskiego w latach 1958-1968 : cz. I - zabytki architektury Hanna Pieńkowska s. 61-76
Działalność konserwatorska prof. dr Józefa E. Dutkiewicza : okres powojenny Hanna Pieńkowska s. 69-73
Rynek w Tarnowie : prace remontowo-konserwatorskie w 1960 roku Hanna Pieńkowska s. 93-117
Problem planowania i kontroli w zakresie konserwacji tzw. zabytków ruchomych Hanna Pieńkowska s. 131-134
Konserwacja witraży dominikańskich w Krakowie Hanna Pieńkowska s. 182-189, 216
Lipnica Murowana, pow. Brzesko Hanna Pieńkowska Z. Taborowski Andrzej Zaki s. 340-341