Znaleziono 2 artykuły

Beata Piekarska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Style kierowania w spółdzielniach w regionie kurpiowskim na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży = Management styles in cooperatives based on a housing association in Łomża Beata Piekarska Ireneusz Żuchowski s. 144-154
Style kierowania w spółdzielniach w regionie kurpiowskim na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży = Management styles in cooperatives based on a housing association in Łomża Beata Piekarska Ireneusz Żuchowski s. 144-154
    Zacytuj
  • Udostępnij