Znaleziono 5 artykułów

Jacek Pielas

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Oleśniccy herbu Radwan a Zamoyscy w XVI-XVII wieku Jacek Pielas s. 29-45
Inwentarz wsi Nieświn i poddanych ze wsi Paruchy z 1745 roku Jacek Pielas s. 107-118
"Podziały majątkowe szlachty koronnej w XVII wieku", Jacek Pielas, Kielce 2013 : [recenzja] Zbigniew Anusik Jacek Pielas (aut. dzieła rec.) s. 189-201
<<„Cui contingit nasci, restat mori” : wybór testamentów staropolskich z województwa sandomierskiego>>, Mariusz Lubczyński, Jacek Pielas, Henryk Suchojad, Warszawa 2005 : [recenzja] Marcin Nabożny Mariusz Lubczyński (aut. dzieła rec.) Jacek Pielas (aut. dzieła rec.) Henryk Suchojad (aut. dzieła rec.) s. 265-271
„Zbigniew Gorajski (1596 –1655). Studium z dziejów szlachty protestanckiej w Małopolsce w pierwszej połowie XVII wieku”, Dariusz Kupisz, Warszawa 2000 : [recenzja] Jacek Pielas Dariusz Kupisz (aut. dzieła rec.) s. 484-488