Znaleziono 2 artykuły

Czesław Pieniążek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"O życiu i dziejach Mikołaja Reja z Nagłowic", Czesław Pieniążek, Lwów 1905 : [recenzja] Marian Reiter Czesław Pieniążek (aut. dzieła rec.) s. 87
"Piotr Skarga", Konstanty Wojciechowski, Lwów 1912 ; "Piotr Skarga", Antoni Mazanowski, Lwów 1912 ; "O życiu, dziełach i zasługach ks. P. Skargi", Czesław Pieniążek, Lwów 1912 ; "Złotousty. O Piotrze Skardze jako człowieku, kapłanie, mówcy, pisarzu i patryocie. Szkic popularny", Wiktor Gomulicki, Warszawa 1912 : [recenzja] Stanisław Łempicki Wiktor Gomulicki (aut. dzieła rec.) Antoni Mazanowski (aut. dzieła rec.) Czesław Pieniążek (aut. dzieła rec.) Konstanty Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 621-624