Znaleziono 18 artykułów

Janusz Pieniążek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Legion włoski i "Trybuna Ludów", Ksenia Kostenicz, Warszawa 1969 : [recenzja] Janusz Pieniążek Ksenia Kostenicz (aut. dzieła rec.) s. 123
"Drogi Jana Zachariasiewicza: z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej", Maria Grzędzielska, Przemyśl 1969 : [recenzja] Janusz Pieniążek Maria Grzędzielska (aut. dzieła rec.) s. 129
"Powieści biograficzne Jana Zachariasiewicza", Czesław Kłak, Przemyśl 1969 : [recenzja] Janusz Pieniążek Czesław Kłak (aut. dzieła rec.) s. 129
"Kornel Ujejski w Medyce", Aleksander Żyga, Przemyśl 1969 : [recenzja] Janusz Pieniążek Aleksander Żyga (aut. dzieła rec.) s. 131
"Aleksandra Fredry farsa osiecka", Julian Krzyżanowski, Przemyśl 1969 : [recenzja] Janusz Pieniążek Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 131
"Nieznany list Mickiewicza do Davida d Angers", Julian Krzyżanowski, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja] Janusz Pieniążek Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 137
"Sekretarz Adama Mickiewicza : Armand Lévy i jego czasy 1827-1891", Jerzy W[ojciech] Borejsza, Warszawa 1969 : [recenzja] Janusz Pieniążek Jerzy W[ojciech] Borejsza (aut. dzieła rec.) s. 159
"Z różą czerwoną przez Paryż", Wojciech Natanson, Kraków 1970 : [recenzja] Janusz Pieniążek Wojciech Natanson (aut. dzieła rec.) s. 161
"Maurycy Beniowski w literackiej legendzie", Andrzej Sieroszewski, Warszawa 1970 : [recenzja] Janusz Pieniążek Andrzej Sieroszewski (aut. dzieła rec.) s. 163
"Znamiona wielkiej epiki", Stanisław Burkot, "Ruch Literacki", R. 10 (1969), z. 6 : [recenzja] Janusz Pieniążek Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 181
"Dzienniki" jako dokument formowania się programu literackiego i poglądów estetycznych Stefana Żeromskiego", Zdzisław J. Adamczyk, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Janusz Pieniążek Zdzisław J. Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 181
"Piotr Grzegorczyk i >>Ruch Literacki<< 1926-1939", Jerzy Starnawski, "Ruch Literacki", R. 10 (1969), z. 6 : [recenzja] Janusz Pieniążek Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 183
"Wspólnota poetycka - klasycyzm", Jerzy Kwiatkowski, "Ruch Literacki", R. 10 (1969), z. 6 : [recenzja] Janusz Pieniążek Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 183
"Rozrachunek z nacjonalistyczną doktryną polityczną / spór o Tomasza Manna Janusz Pieniążek Norbert Honsza (aut. dzieła rec.) s. 223
"Z doświadczeń literatury radzieckiej. / Wasilij Grossnan-szkic do portretu Janusz Pieniążek Andrzej Drawicz (aut. dzieła rec.) s. 223
"Mądry dąb naszych czasów", Andrzej Biernacki, "Twórczość" R.XXVI (1970) : [recenzja] Janusz Pieniążek Andrzej Biernacki (aut. dzieła rec.) s. 237
"Ostatnie dni Owidiusza w Dobrudży : rzeczywistośći legenda", Tadeusz Zieliński, "Twórczość" R.XXVI (1970) : [recenzja] Janusz Pieniążek Tadeusz Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 247
"Z doświadczeń pracy nad "Słownikiem biograficznym teatru polskiego", Zbigniew Wilski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Janusz Pieniążek Zbigniew Wilski (aut. dzieła rec.) s. 265