Znaleziono 21 artykułów

Paweł Pieniążek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Język i retoryka Friedrich Wilhelm Nietzsche Paweł Pieniążek (tłum.) s. 5-24
Egzotyzm Emmanuel Lévinas Paweł Pieniążek (tłum.) s. 5-9
Percept, afekt i pojęcie Gilles Deleuze Félix Guattari Paweł Pieniążek (tłum.) s. 10-26
Komentarz (Nietzsche o języku) - interpretacja Lacoue-Labarthe'a Paweł Pieniążek s. 25-34
Nietzsche : między kulturą a metafizyką Paweł Pieniążek s. 29-50
Metafora i interpretacja u Nietzschego : "Nietzsche et la métaphore Sarah Kofman Paweł Pieniążek s. 29-44
Dwie genealogie: Nietzsche Paweł Pieniążek s. 37-58
Nietzsche a faszyzm = Nietzsche and Fascism Paweł Pieniążek s. 55-68
    Zacytuj
  • Udostępnij
Podmiot, autor i tekst u Nietzschego Paweł Pieniążek s. 69-95
W poszukiwaniu absolutu : erotyzm w myśli Levinasa Paweł Pieniążek s. 77-94
Lévinasowska krytyka filozofii Heideggera Paweł Pieniążek s. 81-95
Upadek w historię : egzystencjalizm a doświedczanie nowoczesności = The Decline into History : Existencialism and Experience of Modernity Paweł Pieniążek s. 81-94
Obejście Philippe Lacoue-Labarthe Paweł Pieniążek (tłum.) s. 118-144
    Zacytuj
  • Udostępnij
Podejrzana wolność : Kierkegaard i Nietzsche jako krytycy wolności politycznych = The Suspected Freedom : Kierkegaard and Nietzsche as Critics of Political Liberties Paweł Pieniążek s. 171-184
"Narodziny kliniki", Michel Foucault ; tł. Paweł Pieniążek, Warszawa 1999 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Michel Foucault (aut. dzieła rec.) Paweł Pieniążek (aut. dzieła rec.) s. 174-178
W obliczu chaosu - sztuka jako dehumanizacja świata Paweł Pieniążek s. 197-218
Rzeczywistość i jej cień Emmanuel Lévinas Paweł Pieniążek (tłum.) s. 219-239
Współczucie w myśli Rousseau, Schopenhauera, Nietzschego Paweł Pieniążek s. 245-262
Nietzschego kształty przyszłości – o „wolnych duchach” i „dobrych Europejczykach” Ralf Witzler Paweł Pieniążek (tłum.) s. 271-300
Geofilozofia Nietzschego i „umiarkowana strefa klimatyczna w myśleniu Zachodu” Stephan Günzel Paweł Pieniążek (tłum.) s. 345-364
Między Löwithem a Heglem? Paweł Pieniążek Henryk Benisz (aut. dzieła rec.) s. 371-376