Znaleziono 22 artykuły

Tadeusz Pieronek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rada Kapłańska wyrazem soborowej odnowy Tadeusz Pieronek s. 3-28
Droga odrodzenia polskich uczelni teologicznych Tadeusz Pieronek s. 7-16
Kościół katolicki w Polsce a integracja europejska Tadeusz Pieronek s. 7-15
Reforma Kongregacji św. Oficjum Tadeusz Pieronek s. 19-35
Administracyjne usunięcia lub przeniesienie proboszcza Tadeusz Pieronek s. 27-43
Kongresy eucharystyczne w praktyce pastoralnej Kościoła Tadeusz Pieronek s. 43-52
Czy Stolica Apostolska może zostać członkiem Unii Europejskiej? Tadeusz Pieronek s. 60-68
Reforma kanonicznego prawa procesowego po Soborze Watykańskim II Tadeusz Pieronek s. 167-187
Normy postępowania w sprawach małżeńskich wydane przez Stolicę Apostolską dla diecezji Stanów Zjednoczonych Tadeusz Pieronek s. 177-204
Zakaz trzeciej apelacji i niezmienność wyroku w sprawach małżeńskich u dekretystów Tadeusz Pieronek s. 187-194
Aspekty prawne dialogu między hierarchią a katolikami świeckimi Tadeusz Pieronek s. 203-216
"Kleines Wörterbuch des Kirchenrechts für Studium und Praxis", Horst Herrmann, Freiburg-Basel-Wien 1972 : [recenzja] Tadeusz Pieronek Horst Herrmann (aut. dzieła rec.) s. 240-241
"Res iudicata" a niezmienność wyroku w sprawach małżeńskich u Gracjana Tadeusz Pieronek s. 259-266
"Prawodawstwo Kościoła w Polsce 1961-1970", T. 1: "Dokumenty dotyczące Polski wydane przez Stolicę Apostolską, prymasa Polski i Konferencję Episkopatu Polski", oprac. i tł. T. Pieronek, Warszawa 1971 ; T. 2: "Ustawodawstwo diecezjalne", oprac. i tł. T. Pieronek, Warszawa 1974 : [recenzja] Bolesław Kumor Tadeusz Pieronek (aut. dzieła rec.) s. 288-290
"Monitor Ecclesiasticus", Vol. 94, 1969, fasc. I-IV : [recenzja] Tadeusz Pieronek s. 315-319
Ogólnopolskie Sympozjum Kanonistów w Warszawie z udziałem prof. dra W. Plöchla Tadeusz Pieronek s. 326-329
Sesje naukowe kanonistów Tadeusz Pieronek s. 363-374
Sprawozdanie z posiedzeń naukowych Wydziału Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w roku akademickim 1967 Tadeusz Pieronek s. 368-375
Międzynarodowy Zjazd Kanonistów (Rzym, 20-25 maja 1968 r.) Tadeusz Pieronek s. 371-367
Sesja naukowa kanonistów, Kraków, 17-18 lutego 1969 r. Tadeusz Pieronek s. 385-418
Bojaźń przed utratą dobrego imienia a ważność małżeństwa Tadeusz Pieronek s. 392-396
Seminarium Naukowe Kanonistów, Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej, 14. XI. 1968 r. Tadeusz Pieronek s. 393-400