Znaleziono 10 artykułów

Henryk Pietras

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jedność wspólnoty kościelnej jako owoc Eucharystii w nauczaniu pierwszych Ojców Henryk Pietras s. 5-12
Apokatástasis według Ojców Kościoła : nadzieja nawrócenia czy powszechna amnestia? Henryk Pietras s. 21-41
Utracona nagość : grzech pierworodny w "Liście do Gobara" Orygenesa Henryk Pietras s. 27-37
"Dokumenty Soborów Powszechnych : tekst grecki, łaciński, polski", t. 2: "(869-1312) Konstantynopol IV, Lateran I, Lateran II, Lateran III, Lateran IV, Lyon I, Lyon II, Vienne", układ i oprac. Arkadiusz Baron, Henryk Pietras, Kraków 2002 : [recenzja] Gerard Kucharski Arkadiusz Baron (aut. dzieła rec.) Henryk Pietras (aut. dzieła rec.) s. 136-139
"Początki teologii Kościoła", Henryk Pietras, Kraków 2000 : [recenzja] Jan Słomka Henryk Pietras (aut. dzieła rec.) s. 191-194
"Sobór Nicejski (325) : kontekst religijny i polityczny, dokumenty, komentarze", Henryk Pietras, Kraków 2013 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Henryk Pietras (aut. dzieła rec.) s. 209-213
„Liber pontificalis I-XCVI (usque ad annum 772)” = „Księga pontyfików 1-96 (do roku 772)”, tłum. Przemysław Szewczyk (1-90), Małgorzata Jesiotr (91-96), opr. Monika Ożóg, Henryk Pietras, Kraków 2014-2015 ; „Liber pontificalis XCVII-CXII (ann. 772-891)” = „Księga pontyfików 97-112 (772-891)”, tłum. Małgorzata Jesiotr (97-98), Bronisława Frontczak (99-108, 112), Agnieszka Caba (109), opr. Monika Ożóg, Henryk Pietras (Źródła Myśli Teologicznej 74-75 = Synody i Kolekcje Praw, t. IX-X) : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Monika Ożóg (aut. dzieła rec.) Henryk Pietras (aut. dzieła rec.) Agnieszka Caba (tłum.) Bronisława Frontczak (tłum.) Małgorzata Jesiotr (tłum.) Przemysław Szewczyk (tłum.) s. 211-213
"Sobór Nicejski (325) : Kontekst religijny i polityczny : Dokumenty : Komentarze", Henryk Pietras, Kraków 2013 : [recenzja] Jan Słomka Henryk Pietras (aut. dzieła rec.) s. 222-223
"Dokumenty soborów powszechnych", oprac. Arkadiusz Baron, Henryk Pietras, Kraków 2003 : [recenzja] Andrzej Małachowski Arkadiusz Baron (aut. dzieła rec.) Henryk Pietras (aut. dzieła rec.) s. 236-238
"Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, łaciński i polski", układ i opracowanie Arkadiusz Baron i Henryk Pietras, t. 1 – Nicea I, Konstantynopol I, Efez, Chalcedon, Konstantynopol II, Konstantynopol III, Nicea II (325-787), Kraków 2001 (wznowienie 2003); t. 2 – Konstantynopol IV, Lateran I, Lateran II, Lateran III, Lateran IV, Lyon I, Lyon II, Vienne (869-1312), Kraków 2002 (wznowienie 2004); t. 3 – Konstancja, Bazylea-Ferrara-Florencja-Rzym (1414-1445), Kraków 2003 (wznowienie 2004); t. 4 – Lateran V, Trydent, Watykan I (1511-1870), Kraków 2004 (wznowienie 2005) : [recenzja] Krzysztof Prokop Arkadiusz Baron (aut. dzieła rec.) Henryk Pietras (aut. dzieła rec.) s. 437-440