Znaleziono 12 artykułów

Elżbieta Pietruska-Madej

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Science in the Making and the Philosophy of Science : the Case of the Law of Constant Composition Proportions Elżbieta Pietruska-Madej s. 39-58
Intelligibilia : trzecie królestwo Fregego i Poppera Elżbieta Pietruska-Madej s. 55-66
Pragmatyczne i apragmatyczne aspekty odkrycia naukowego Elżbieta Pietruska-Madej s. 65-76
Metafizyka w filtrze neopozytywizmu: śladem kontrowersji: Karl Popper - Koło Wiedeńskie Elżbieta Pietruska-Madej s. 95-104
Nauka i metodologia Elżbieta Pietruska-Madej s. 117-119
Elementarz filozofii nauki Elżbieta Pietruska-Madej s. 121-122
Przeciw sceptycyzmowi Elżbieta Pietruska-Madej John Watkins (aut. dzieła rec.) s. 147-150
O wszechświecie i o potrzebie metanaukowej refleksji Elżbieta Pietruska-Madej s. 155-157
O filozofii nauki rozmawiają Małgorzata Czarnocka Helena Eilstein Adam Grobler Elżbieta Kałuszyńska Barbara Kotowa Władysław Krajewski Jadwiga Mizińska Elżbieta Pietruska-Madej Marian Przełęcki Krystyna Zamiara s. 175-199
"Odkrycie naukowe — Kontrowersje filozoficzne", Elżbieta Pietruska-Madej, Warszawa 1990 : [recenzja] Szczepan W. Ślaga Elżbieta Pietruska-Madej (aut. dzieła rec.) s. 186-189
Z inspiracji Jerzego Giedymina Elżbieta Pietruska-Madej Krystyna Zamiara (aut. dzieła rec.) s. 203-206
Nauka in statu nascendi a filozofia nauki : analiza przypadku prawa stałości składu Elżbieta Pietruska-Madej s. 377-398