Znaleziono 11 artykułów

Przemysław Pietrzak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dwa oblicza dialogu Przemysław Pietrzak s. 94-99
Mitologiczny aspekt rosyjskiej frazeologii ekspresywnej Boris Uspienski Przemysław Pietrzak (tłum.) s. 111-133
Realizm przełomu : tekst wewnętrzny w prozie Fiodora Dostojewskiego Przemysław Pietrzak s. 127-153
Zgłębiając tajemnicę Wieży Babel Przemysław Pietrzak s. 144-149
Granice sporów, czyli kondycja nauki o literaturze Przemysław Pietrzak s. 150-155
    Zacytuj
  • Udostępnij
Spory o Bachtinowska koncepcję karnawału Michał Mrugalski Przemysław Pietrzak s. 159-185
Słowo ludzkie i słowo boskie : znaczenia i układy motywów w "Braciach Karamazow" Fiodora Dostojewskiego Przemysław Pietrzak s. 165-192
O realizmie w sztuce Roman Jakobson Przemysław Pietrzak (tłum.) s. 185-192
"Powieść nowoczesna i dylematy współczesnej nauki o literaturze", Przemysław Pietrzak, Warszawa 2007 : [recenzja] Magdalena Rembowska-Płuciennik Przemysław Pietrzak (aut. dzieła rec.) s. 195-201
"Recepcja literatury rosyjskiej na łamach „Wiadomości Literackich” (1924-1939)", Agata Zawiszewska, Szczecin 2005; "Zachód w oczach liberałów : literatura niemiecka, francuska i angielska na łamach „Wiadomości Literackich” (1924-1939)", Agata Zawiszewska, Szczecin 2006 : [recenzja] Przemysław Pietrzak Agata Zawiszewska (aut. dzieła rec.) s. 218-222
Na granicy dialogu : język i etyka w powieści "Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego Przemysław Pietrzak s. 282-302
    Zacytuj
  • Udostępnij