Znaleziono 8 artykułów

Norbert G. Pikuła

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Norbert G. Pikuła s. 7-10
Value of Work in the Modern World Norbert G. Pikuła s. 41-51
Ekonomia społeczna w kontekście wyzwań rynku pracy Katarzyna Jagielska Norbert G. Pikuła s. 65-77
Feedback w pracy socjalnej Norbert G. Pikuła s. 139-151
Gerontologiczna praca socjalna jako innowacja w kształceniu pracowników socjalnych : wybrane rekomendacje dla polityki społecznej = Gerontological Social Work as an Innovation of the Social Workers' Education : Selected Recommendations for the Social Policy Katarzyna Jagielska Norbert G. Pikuła s. 177-195
Wyzwania edukacyjnej codzienności wobec budowania sensu życia osób starszych w Polsce i Kanadzie Anna K. Duda Norbert G. Pikuła (aut. dzieła rec.) s. 191-193
Rozwój zawodowy i zawodowa satysfakcja w perspektywie osób starszych Norbert G. Pikuła s. 201-217
"Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości", Norbert G. Pikuła, Kraków 2015 : [recenzja] Weronika Pudełko Norbert G. Pikuła (aut. dzieła rec.) s. 445-449