Znaleziono 2 artykuły

Bartosz Pilecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Inwestycje w infrastrukturę społeczną jako obszar wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Bartosz Pilecki s. 227-237
Realizacja zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego Bartosz Pilecki s. 231-242